Oppdatert oktober 2020/GS/TH

Retningslinjer for avvikling av håndballkamper
i Ullern Flerbrukshall og Ørakerhallen for Ullern Håndball

 

Det er fortsatt smittespredning av koronavirus i samfunnet, og Oslo har for tiden et stigende smittetall, slik at vi har et spesielt ansvar for å følge gjeldende smittevernsregler, også i idrettshallene våre.

 

Ullern håndball har laget retningslinjer som gjelder for gjennomføring av kamper i barne- og ungdomshåndballen i Ørakerhallen og i Ullern flerbrukshall. Retningslinjene gjelder for alle kamper i helgene i regi av Norges håndballforbund, region øst. Det finnes egne retningslinjer for trening. Kamper som arrangeres på hverdager følger retningslinjene for trening.

Retningslinjene baserer seg på håndballforbundets veileder for kamper og arrangementer (link) og protokoll for barne- og ungdomshåndballen (link)

 

HOVEDREGLER som gjelder spillere, lagledelse, publikum og andre:

 • Hold deg hjemme dersom du er syk
 • Hold minst 1 meters avstand til andre
 • Sørg for god håndhygiene

 

Generelt

Ullern håndball disponerer to idrettshaller for avvikling av kamper, Ørakerhallen og Ullern flerbrukshall. Retningslinjene vil være nokså like i de to hallene. 

Oslo kommune har innført et midlertidig forbud mot innendørsarrangementer med mer enn 50 deltakere der det ikke er fast sitteplass. I både Ørakerhallen og Ullern flerbrukshall er det tribuner med oppmerkede plasser der man tar hensyn til 1-metersregelen. Ullern håndball har besluttet å tillate opptil 50 publikummere per kamp som avvikles i hallene. Hallen skal tømmes for spillere, lagledelse og publikummere mellom hver kamp, slik at smittevernsreglene kan overholdes. I utgangspunktet disponerer hjemmelag og bortelag 50% hver av kapasiteten, med 25 publikummere hver. 


Kampgjennomføring: 

Under følger oppdatert informasjon om hva som gjelder spesifikt for gjennomføring av kamper i Ørakerhallen /Ullern flerbrukshall. 
Det er egne retningslinjer for eliteseriekamper.

 

Inngang/utgang i hallen

 • Arrangør vil ta i mot tilreisende lag, hjemmelag og publikum utenfor hallen og gi nødvendig informasjon og anvisninger.
 • Hovedinngang benyttes for innkommende lag, lagledelse, dommere og tilhørende publikum.
 • Alle publikummere må registreres ved inngang, med navn og telefonnummer.
 • Spillere skal gå rett til anvist garderobe NÅR arrangør åpner for det (hallen må tømmes og desinfiseres før ny pulje spilles inn), publikum skal gå rett inn i hall og sette seg på oppmerkede plasser på tribunen. Spillere kan skifte i garderoben, men må ta med seg alt av klær, bager og utstyr inni hallen. Garderober kan ikke benyttes etter kamp.
 • Etter endt kamp skal alle spillere, lagledelse og publikummere forlate hallen så raskt som mulig gjennom hallens anviste utgang. Lagene til neste kamp vil ikke slippes inn i hallen før hallen er tømt for foregående lag og publikummere.
 • Det vil på fredag før kamphelg publiseres et kampprogram, med oversikt over når lagene kan forventes å slippe inn i hallen/garderobene.
 • Lagene må påregne å varme opp utenfor hallen, da det blir begrenset tid til oppvarming i hallen før kamp. Det er gode forhold for oppvarming utenfor begge haller.

Hva må lagene huske på? 

 • Alle spillere, trenere og støtteapparat har ansvar for å sette seg inn i gjeldende retningslinjer for bruk av hallen. De må forholde seg til gjeldende smittevernsregler for arrangementet og sørge for at disse blir fulgt. Lagledelsen har ansvar for sin gruppe. 1- meters regelen gjelder utenfor og inne i hallen, med unntak av under oppvarming og i kampsituasjon.
 • Alle lag fra og med J/G13 må ha spillere registrert i TA. For lag med spillere under 13 år må det leveres fullstendig liste over spillere og lagledelse ved ankomst . Lagene kan bruke denne malen (link) eller fylle ut liste ved ankomst. Listene vil bli lagret i 10 dager før de makuleres. Dette for å kunne sikre en evt. Smittesporing i ettertid.
 • Spillere skal ikke gå bort til tribunen, verken før eller etter kamp. Foreldre og andre møter spillerne utenfor hallen etter kampslutt. Laget går samlet ut den anviste utgangen i hallen.
 • Lagene må medbringe egen håndsprit/desinfeksjon til bruk før og etter kamp
 • Lagene må påregne å varme opp utenfor hallen, da det blir begrenset tid til oppvarming i hallen før kamp. Det er gode forhold for oppvarming utenfor begge haller.

 

Hva må man huske på under kamp?

 • 1-metersregelen skal overholdes på innbytterbenken
 • Lagleder skal holde 1 m avstand til spillere og sekretariat 
 • Spillere, lagledelse og dommere skal hilse uten fysisk kontakt
 • Det vil ikke være sidebytte i kamper i 16-årsklassen og nedover.
 • Spillere takker for kampen uten fysisk kontakt

 

Publikum

 • Det tillates maksimalt 50 tilskuere til hver kamp - 50% fordelt på borte- og hjemmelag som et utgangspunkt. 
 • Publikum skal sitte på anviste og markerte plasser på tribunen.
 • Publikum skal ikke forlate plassene sine under kampen.
 • Publikum skal ikke kontakte spillere eller lagledelse under kampen
 • Publikum går ut av hallen rett etter kampslutt gjennom anvist utgang
 • Etter kampslutt møter publikum spillerne utenfor hallen
 • Alle må registrere seg med QR-kode eller manuell liste før inngang i hallen 

 

Dommere

 • Dommere skal følge de samme generelle smittevernsregler og retningslinjer som spillere, lagledelse og publikum
 • Dommere   skal så langt det er mulig tilstrebe å følge 1-metersregelen i kampsituasjon
 • Forfall MÅ meldes ved symptomer
 • Sidebytte skal ikke benyttes i 16 årsklassen og yngre

 

Arrangørens ansvar

Arrangøren skal sørge for at følgende funksjonærer er tilstede til enhver tid under kamparrangement i regi av Håndballforbundet: Hallansvarlig, smittevernansvarlig, dørvakt, billettansvarlig, tribunevakt, kioskvakt x2, sekretariatx2, dommere.

 • Dørvakt skal sørge for at ankomne lag slippes inn til riktig tid og påse at ikke uvedkommende slippes inn i hall
 • Billettansvarlig skal registrere hvem som kommer inn i hallen, føre lister over publikum og se til at spillere og lagledelse er registrert i TA eller leverer utfylt spillerliste. Det skal så langt det lar seg gjøre benyttes kontaktløst salg av billetter via Vipps.
 • Smittevernansvarlig skal sørge for at det er tilgjengelig antibac flere steder i hallen til bruk for publikum, dommere, sekretariat og funksjonærer. ALLE som kommer inn i hallen skal gis håndsprit ved inngangen. Smittevernansvarlig skal påse at smittevernregler blir fulgt før, under og etter kamp inne i hallen på spillerflaten og ved innbytterbenkene. Kontaktflater i hele hallen skal vaskes mellom kampene.
 • Tribunevakten skal lose spillere og lagledelse til sine respektive garderober og vise vei til spilleflate. Publikum skal vente til de blir anvist plass. Tribunevakt skal sørge for at 1-meters regelen overholdes på tribunen. Det skal ikke være mer enn 50 publikummere på tribunen under hver kamp.
 • Kiosken skal holdes åpen hele dagen. Det skal benyttes kontaktløs betaling. Det skal holdes 1 meters avstand i køen. Det vil benyttes forsterket renhold og bruk av hansker under servering.
 • Toaletter vil være åpne, det vil gjennomføres forsterket renhold og kontaktflater vil rengjøres hyppig

 

Vi er veldig glad for at regionskamper for barn og ungdom kan gjennomføres, og vil be om at ALLE gjør sitt beste for å overholde gjeldende smittevernregler. God kamp!
Powered by: Bloc