Treningsavgift 2023-2024

 Treningsavgiften er vedtatt på Ullerns årsmøte 14. mars 2023.

Viktig informasjon om fakturering: 

Lagene mellom 6-13 år faktureres i september for hele årsavgiften. 
Fra og med 14 år blir fakturaen på "basis" utsendt i september, mens resterende for "utvidet" blir sendt ut i januar. 


6- 8 år

                       2 300

9-10 år

                       4 000

11 år

                       4 000

12 år

                       4 000

13 år

                       4 600

14 år - basis

                       4 600

14 år - utvidet

                       7 500

15 år - basis

                       4 600

15 år - utvidet

                       7 500

16 år - basis

                       4 900

16 år - utvidet

                       7 500

17-20 år

                       4 900

Damer 4. div

                       3 650

Akademi                       1 950

Avgiften er pr. år. 


Treningsavgiften sendes ut via Min Idrett og via registrert epostadresse.

2-delt treningsavgift for årskullene 14, 15 og 16 år: Her benyttes en 2-delt avgiftsordning. Spillere som kun trener 2 ganger i uken betaler en lavere sats enn de som trener flere økter. Ut fra erfaring gis det særskilt beskjed om spillere som kun trener to dager per uke via lagkontakt til økonomiansvarlig i Ullerns styre dersom beskjed er gitt innen 31.12.2023.

  

Lisens
Fra det året spillerne fyller 13 år må det betales egen lisens - som tjener som forsikring både på kamp og trening, se egen informasjon om spillerlisens her. https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/lisens-og-forsikring/

Faktura kommer i Min Idrett, og betalingsfristen er 1. september hvert år.  Er ikke lisensen betalt gjelder ikke forsikringen - og man kan da også risikere å måtte stå over kamp til alt er registrert i systemene. Spesielt viktig ved Bring, Lerøy feks, da spillere vil nektes spillestart uten betalt lisens. 

 

Rom for alle!
Ullern IF skal ha rom for alle. Det betyr at klubben ved behov kan gi redusert/rabattert treningsavgift til familier med særskilte behov. Dette avtales via lagkontakt og/eller med økonomiansvarlig i Ullerns styre. Ingen barn eller unge skal være ekskludert fra et treningstilbud de ønsker grunnet økonomi. En redusert avgift settes da til kr. 500,-. 

 

Foreningskontingent
Alle medlemmer betaler kontingent til Ullern IF. Denne bidrar til å dekke klubbens overordnede utgifter, administrasjon og drift. Man betaler kun én kontingent, uansett hvor mange idretter man deltar i. Kontingenten er p.t. kr. 700,- pr. år for enkeltmedlem, dog kun kr 200,- for barn under 6 år (fom. 2023). Familier betaler kr. 700 for første person og kr. 200 for hvert familiemedelm i tillegg.  Vil du registrere et familiemedlemskap, trenger vi minst informasjon om: navn, adresse og fødselsdato på samtlige. Kontingenten faktureres tidlig på året.  Gjennom kontingenten får man en ulykkesforsikring som gir ytelser ifm. invaliditet og død, utenfor ev. lisenser som løses gjennom den enkelte idrett.  Se Andre utgifter nedenfor ifm. lisens. 

Betaling av kontingenten er en forutsetning for å delta i de enkelte idrettsaktivitetene i Ullern. 

Innmelding i Ullern IF skjer automatisk for alle som melder seg på de ulike idrettsaktivitetene våre.  En meldes IKKE automatisk ut av Ullern IF om en avslutter en aktivitet i en avdeling.  Beskjed om utmelding av foreningen må sendes til e-post klubb(æ)ullern.no (erstatt (æ) med @).  Det samme gjelder ved endring av adresse, dersom flere familiemedlemmer skal registreres eller en skal endre til/fra familiemedlemskap.  Disse forholdene kan også løses gjennom portalen Min idrett. Se også mer informasjon på eget menypunkt under Praktisk info.

 

Det finnes egen ordning for fritak treningsavgift for trener og oppmann, egen informasjon for lagledere.