Oppdatert 20. juni 2021/GS/TH

Retningslinjer for trening i Ullern flerbrukshall og Ørakerhallen inkl. styrkerom UFH


I forbindelse med gjenåpning av idrettshallene våre følger det under en instruks for hallvakter/tilsynsvakter som skal støtte trenerapparatet med en trygg og god gjennomføring av halltreninger i tråd med gjeldene smittevernsregler. 


– Oslo Idrettskrets og Norges Håndballforbund understreker viktigheten av at vi fortsatt er med på dugnaden for redusert smittespredning, og det er derfor en forutsetning at all aktivitet følger disse retningslinjene, skriver forbundet i en pressemelding.


Smittevernets «gylne treenighet» gjelder for alle lag, trenere og spillere:

1. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid. Dette gjelder alle grupper: Spillere – trenere – lagledere – funksjonærer – tilskuere – osv.

2. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid.

3. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kampaktiviteten som foregår innenfor spillebanen – alltid.

Husk at alle skal følge 1-meters regelen – til enhver tid – med unntak av spillere i oppvarming og trenings-/kampaktivitet. Retningslinjene kan oppsummeres som følger: (her kommer det oppdatering fra Håndballforbundet 21. og 22. juni)

Trening

Arrangement 


Regler og anbefalinger

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idrettsarrangement på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs.
  • Voksne over 20 år kan trene og delta på idrettsarrangement innen regionen/kretsen. Dette gjelder både utendørs og innendørs.
  • Toppidrett kan utøves som normalt, både utendørs og innendørs.
  • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.
  • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.
  • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.

Arrangement

Maks antall personer som tillates å være til stede på et arrangement er gitt av tabellen under. Merk at ved store arrangement skal det deles opp i kohorter. Arrangører som krever koronasertifikat eller test for tilstedeværelse kan øke antall personer til stede.


Ønsker dere en god og trygg trening!