Våre treningsarenaer 2018/2019 er fordelt på disse hallene.
Ørakerhallen

Hovseterhallen

Ullern Videregående skole

Lysejordet skole

Lilleaker skole

Idrettshøyskolen