Sportslig utvalg og sportsplan for Ullern Håndball 


Vigdis Holmeset har brukt våren 2022, siste innspurt som sportssjef i Ullern, med å revidere gjeldende sportsplan sammen med Sportslig Utvalg (SU) . Gruppen som etablerte sportsplanen i 2018/2019 besluttet da hvilke retningslinjer som gjelder for klubben, og samme gruppe har nå revidert planen som intensjonen var, hvert tredje år. 

Utvalget består av deltagere fra lagene våre; Claus Jensen, Tom Marius Wilhelmsen, Lise Skudvig, Beate Amdahl-Skorpen, Camilla, Marianne, Trude Waagan og Vigdis Holmeset. Stine Røisheim fra styret har også bidratt, men er ikke et fast medlem av SU. I denne sammenheng har Vigdis Holmeset ledet SU og med høy kompetanse på hospitering, totalbelastning på utøvere, treningsopplegg, inkludering med mer.

Dette legger et godt grunnlag for at kvaliteten av produktet skal være godt. Målsettingen i klubben er å gjøre klubbens sportslige plan til et dynamisk dokument som brukes og etterleves. Vigdis fokuserer på at den sportslige planen er rammen for hvordan lag og enkeltspillere i Ullern trener og utvikles. 


Styret har som del av den sportslige satsningen ansatt daglig leder med høy sportslig kompetanse i deltidsstilling. Stillingen bidrar til at Ullern håndball er en velfungerende klubb. Konkrete oppgaver vedkommende dekker er knyttet til lagene fra 6-12 år, sportslig og praktisk støtte til trenere og lagkontakter, oppfølging av treningsopplegg/treningsplaner, rekruttering av spillere, oppstart av 6-årslag hver høst, koordinere treningstider, generell informasjonsflyt fra regionen og oppfølging av ungdomstrenere. For alle lag skal sportslig leder bidra til blant annet påmelding av lag og lisenser til NHF, forvalte utstyr, koordinere «lagkontakt og trenernettverket" samt legge til rette for kurs/kompetanseheving for trenere/lagkontakter/spillere. 


Les Ullern Håndballs sportslige plan her:

Ullern Håndball_Sportsplan 1.5.2022.pdf


Copyright Ullern Håndball - tekst og bilder må ikke kopieres uten skriftlig samtykke med fotograf og bildeobjekter.