Oppdatert oktober 2020/GS/TH

Tilsynsvakt i Ørakerhallen - ukedager


Alle lag som trener og spiller i hallene våre tildeles vaktuker gjennom året.
Vaktukene tildeles rettferdig basert på antall spillere pr. lag - hver eneste dag mens hallene er åpne for våre barn og unge.

Tusen takk for at du er tilsynsvakt - du gjør det mulig å gjennomføre trening!


Ansvar i Ullern IF

Det er Oslo kommune, v Bymiljøetaten som har ansvaret for Ørakerhallen ut over skoletiden. Ullern Basket og Ullern håndball har driftsansvaret for Ørakerhallen. Dersom Ullern ikke følger opp avtalen om driftsansvaret kan Oslo kommune stenge hallen for aktivitet eller trekke tilbake treningstid.

Hovedansvaret for hallene våre deles mellom Håndball og Basket - og kontaktpersoner her er:

Håndball: Kristin Haug, telefon: 480 78 699 og 

Basket: Michael Soderstrom, telefon 472 90 193. 


Tilsynsvakten har hovedansvaret i Ørakerhallen alle hverdager fra kl 15.45 til hallen stenger. 

Oppgaver og ansvar er:

 1. Åpne og stenge hallen (se under)
 2. Påse at retningslinjene for Korona følges (se under)
 3. Påse at alle følger ordensreglene (se under)
 4. Påse at klisterreglene følges, brudd på reglene tas opp med trener eller oppmann for laget (se under).
 5. Telle antall personer i hallen hver time og notere i rapportskjema.
 6. Du er brannansvarlig- se vedlegg som beskriver oppgaver ved evakuering.
 7. Påse at flyttbart utsyr i hallen er forsvarlig festet.
 8. Fjern søppel i hallen, i vestibylen og gangene.
 9. Gjenglemt tøy og utstyr legges på egen i hylle i gangen, verdisaker legges i vaktrommet.
 10. Treningstidene med navn på lag og hovedtrener finnes som egen oversikt i vaktrommet.
 11. Bruk rød vest merket «Tilsynsvakt».


A Åpne og stenge  

Åpne Ørakerhallen:
Arbeidsbeskrivelsen er nummerert i tegningen under. 

Åpne hoveddør med nøkkelbrikke mot svart boks på veggen til venstre for ytterdøren.
Når du har åpnet døren legg på nøkkelbrikken en gang til slik at døren låses når du går inn.

1.    Slå på lys i vestibylen (brytere rett til venstre for inngangsdør)

2.    Åpne spillerinngang og slå på lys i gangen

3.    Sjekk at dørene til garderobene er låst.

4.    Lås opp rød dør inn til hallen med  nøkkelbrikke mot svart boks på dørvrideren.

5.    Åpne toalett og vannpost med nøkkel

6.    Lys i hallen i lite skap på veggen til venstre når man kommer inn i hallen

7.    Lås opp dør i hallen merket «Klistervask» (kun ved håndball).

8.    Lås opp glassdøren fra vestibylen til hallen med nøkkelbrikke mot svart boks og trykk på «nøkkelbryteren» for å stille døren i åpen posisjon.

9.    Sett opp markeringen av venteområde 1 med rød og hvit kjetting
Stenge Ørakerhallen
Arbeidsbeskrivelsen er numerert i tegning under.


1.    Sjekk at begge gitter-rom lengst inn i hallen er låst og lys slukket (egen lysbryter v gitter). Kode til hånball er 1904.

2.    Heis opp håndballmål og de store baksetkurvene (brytere bak dør merket Teknisk).

3.    Lås alle dører til skap inne i hallen.

4.    Slå av lys i hallen bryter 1-6 (lite brunt skap ved rød dør).

5.    Lås den rød døren med nøkkelbrikke mot svart boks på dørvrideren - fra gangsiden.

6.    Slå av lys og lås dør til toalett/ vannpost med nøkkel

7.    Sjekk at garderobene er låst.

8.    Rydd vestibylen; stoler, bord og søppel.

9.    Slå av lyset i gangene helt til vestibylen.

10.     Lås glassdøren fra vestibyle til hallen med nøkkelbrikke mot svart boks.

11.     Sjekk at dør fra vestibyle og ut er stengt

12.     Lås dør fra hall til vaktom og dør til vaktrom med nøkkelbrikke mot svart boks på dørvrideren

13.     Slå av lys i vaktrommet og i vestibylen (bryter rett til høyre for utgangsdør).

14.     Lås ytterdøren med grønn brikke mot svart boks, vent til du  hører et lite ”pip” og døren låses.B: Retningslinjer korona og smittevernshensy

Tilsynsvakt på ukedager har følgende ansvar: 

 1. Sitt ved inngangen slik at du har god oversikt – inngangsdøren er låst og skal åpnes ved behov.
 2. Lagets smittevernsansvarlig signerer i fremmøteprotokoll når de slipper inn i hallen.
 3. Smittevernsansvarlig får med seg sprayflaske og papir inn i hallen.
 4. Det skal være maks 20 spillere i hver treningsgruppe og maks 2 grupper i hallen samtidig, trenere og støtteapparat kommer i tillegg.
 5. Foreldre eller andre skal ikke oppholde seg i hallen eller i vestibylen/ gangene.
 6. Lagene går inn i hallen via spillerinngangen og den røde døren, spillere tar med bager og sko inn i hallen.
 7. Nytt lag slippes inn i vestibylen 10 minutter for oppstartstidspunkt slik at de kan skifte og gjøre seg klare.
 8. Spillerne som venter på å trene skal oppholde seg innenfor oppmerket område i vestibylen for å unngå kontakt med lag på vei ut av hallen (se illustrasjon neste side).
 9. Dersom det er to lag eller treningsgrupper skal gruppe 2 slippes inn og oppholde seg i gangen utenfor vaktrommet (se illustrasjon). Viktig at gruppene holdes adskilt.
 10. Påse at treningsgruppene i hallen avslutter trening senest 5 minutter før neste lags trening starter (smitteverns ansvarlig på laget skal ha tid til å vaske flater).
 11. Lagene forlater hallen via glassdøren og går direkte ut via rømningsdøren innerst i vestibylen (se illustrasjon neste side). Dersom det er to grupper i hallen forlater gruppen nærmest glassdøren hallen først.
 12. Lagene slippes inn i hallen via den røde døren, først gruppen nærmest døren og deretter gruppen som venter i vestibylen.
 13. Når nytt lag går inn i hallen vask overflater på toalett og vannpost med antibac og dørhåndtak.
 14. Lagets smittevernansvarlig skal før de avslutter vaske benker, målstenger og utstyr de har brukt i hallen og påse av spilleren bruker Antibac på vei ut av hallen.
 15. Tilsynsvakten skal bruke joggesko eller innesko.C: Ordensregler for Ørakerhallen 

 1. Ikke tillatt å bruke utesko på banen.

 2. Snus og røyk er ikke tillatt.
 3. Kun tillatt med vannbasert håndballklister (egne regler).
 4. Alle har ansvar for å rydde etter seg.
 5. Sykler o.l ikke tillatt
 6. Tribunen er til bruk for publikum, ikke som garderobe.
 7. Spillere skal benytte spillerinngangen til hallen
 8. Det skal alltid være tilsynsvakt eller lærer/ skolepersonell tilstede når hallen er i bruk.
 9. Personer under 18 år skal ikke oppholde seg i hallen uten tilsyn. 

Vedtatt av Ullern Bakset, Ullern Håndball og Hallstyret Ørakerhallen 20.6.2019. 


D: Klisterbruk i Ørakerhallen 


Klister er en viktig del av håndballsporten, samtidig som andre brukere av hallen og publikum opplever klistergris som en ulempe. Derfor er det viktig at alle bidrar til at ulempene blir minst mulig. Alle spillere har ett selvstendig ansvar for å  bidra til dette. 

Det er kun tillatt å bruke vannløselig klister i Ørakerhallen. 

Spillerens ansvar 

 1. Klister påføres kun på banen og aldri i garderoben eller på tribunen
 2. Klister fjernes før man forlater banen.
 3. Unngå klister på dørhåndtak, vegger, rekkverk og i garderoben.
 4. Det er ikke tillatt å ha klister på sko eller andre deler av kroppen
 5. Gammelt klister på sko skal fjernes eller dekkes med tape.
 6. Klisterball skal ikke kastes i basketballkurvene
 7. Skittene baller (baller med mye klister) skal ikke brukes, men rengjøres.

Lagets ansvar 

 1. Det er trener/ oppmann som har ansvar for at reglene følges.
 2. Klisterboksen skal oppbevares i kasse eller stativ som hindrer søl.
 3. Dersom gjestende lag har feil type klister skal laget tilby riktig tye klister.
 4. Laget skal umiddelbart etter trening og kamp fjerne klaser med klister (det finnes utstyr til rengjøring i hallen).
 5. Lag som ikke følger reglene kan ilegges gebyr og kan fratas treningstid.
 6. Lagene vil bli bedt om å bidra til klisterdugnader for å holde hallen i stand.


E: Brannvern