Årsmøte 2023  12. mars  m/agenda


Vi kaller inn til årsmøte 2023 for Ullern Håndball
Dato: 12. mars 2024
Tid: kl 1800 -1930
Sted: Ullern Flerbrukshall, 3. etg - lite møterom   


Agenda for årsmøtet 2023


•Dagsorden:                                                                                      
 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å signere protokollen
 4. Behandle styrets årsberetning
 5. Behandle revidert regnskap 2023
 6. Vedta budsjett 2024
 7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift - eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter
  8. Valg
      a) Valg til styret
      b) Valg til valgkomité 

 9. Evt. annet/innkomne forslag 


Orientering

•Orientering – Ullern IF ved Alexander Aas, daglig leder


 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet:
Saker som et medlem i Ullern Håndball ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest  27.2.2024 til styreleder Tonje Haugen på mail: styreleder@ullernhandball.no.  

Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv. 

Fullstendig sakliste med evt. tillegg for innspill vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på  hjemmesiden (her) . 


Stemmerett og stemmeberettigelse
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ullern IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ullern IF/undergrener. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


Velkommen til årsmøte! 


Med vennlig hilsen 

Styret i Ullern Håndball 


ÅRSRAPPORT 2023- Samlet til signering.pdf

Valgkomiteens innstilling årsmøte 2023.docx

Treningsavgifter 2024-2025 forslag.docx