Årsmøte 2022  14. mars  m/agenda


Vi kaller inn til årsmøte 2022 for Ullern Håndball
Dato: 14. mars 2023 
Tid: kl 1800 - 2030
Sted: Ullern Flerbrukshall, 3. etg - store møterom   


Agenda for årsmøtet 2022 


Orientering

•Orientering –Samarbeid Ullern Aker av Aker 


•Dagsorden:                                                                                      
 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å signere protokollen
 4. Behandle årsberetning
 5. Behandle revidert regnskap
 6. Forslag – treningsavgift og medlemskontingent 
 7. Vedta budsjett 2022
 8. Valg
      a) Valg til styret
      b) Valgkomité 

 

Til medlemmene i Ullern Håndball: 
Innkalling til årsmøte i Ullern Håndball 2022

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Ullern Håndball. Årsmøtet avholdes 14. mars kl 1800-1930.  

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet:
Saker som et medlem i Ullern Håndball ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest  7.3.2021 til styreleder Stine Røisheim på mail: styreleder@ullernhandball.no.  

Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv. 

Fullstendig sakliste med evt. tillegg for innspill vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på  hjemmesiden (her) . 


Med vennlig hilsen 

Styret i Ullern Håndball 
Arkiv årsmøter:


ÅRSRAPPORT 2015.pdf

ÅRSRAPPORT 2016 .pdf

ÅRSRAPPORT 2017.pdf

Årsrapport_2018_Sign.pdf