Oppdatert oktober 2020/GS/TH

Hallvaktinstruks for trening og kamp i Ullern Håndballs idrettshaller - ukedager

Denne siden er ikke oppdatert, blir oppdatert når nye retningslinjer foreligger.


Detaljert hallvaktinstruks for Ørakerhallen - følg linken her! 

Detaljert hallvaktinstruks for Ullern Flerbrukshall - kommer! 


Tilsynsvakter/hallvaktene har ansvar for følgende oppgaver under sin vakt: 

De lag som trener i innendørs i hallene våre får hver sine ukesvakter som fordeles på foreldregruppene. Hver vakt har ansvar for å sette seg inn i oppgavene de har ansvaret for. 

 1. Ankommer presis til sin vakt - og får oversikt over lag som forventes komme til trening. Passer ikke vakten må bytter ordnes selv internt i laget.
 2. Desinfiserer stoler/krakker og dører før første gruppe kommer inn
 3. Hallvakt og smittevernsansvarlig fra laget som skal trene ser til at det er et riktig antall utøvere som skal inn i hallen. Er det for mange trekker man hvem som får en løpetur ute. Dette rulleres på utøverne, noe smittevernansvarlig har oversikt over. Ser til at Spond passer med antallet utøvere påmeldt, noe smittevernsleder sjekker ut på møteplassen ved oppmøte. 
 4. Hvis gruppen ikke har både trener og smittevernsleder kan de ikke slippes inn i hallen. Blir henvist til utetrening. 
 5. Gir signal om at gruppen kan komme inn, påser at utøverne setter seg på tape/kryss/stoler i hht. reglene med 1 meter mellom spillere. Ser til at utøvere setter utesko og bag (med evnt. jakker eller andre klær) igjen, det eneste som er med inn i hall er ball og vannflaske. Utøvere desinfiserer hender før man går inn i hallen (Hallvakt påser at dette gjøres sammen med smittevern leder). 
 6. Når alle har skiftet går utøverne med en meters mellomrom inn i hallen.
 7. Evnt. neste gruppe kommer inn og setter seg på tape/stol/kryss med annen farge eller går inn i gangen til ledige stoler/oppmerket område. Disse hjelpes inn på samme måte som forrige gruppe. Hallvakt og smittevernansvarlig teller opp og påser at det er riktig antall. Hender desinfiseres. 
 8. Hallvakten tar på seg innesko, går inn i hallen og ser at smittevernreglene følges. Smittevern leder er på gulvet og påser at avstandsmålene følges. 
 9. Hallvakten påser at det ikke kommer andre inn i hall (Ullern Flerbrukshall eller Ørakerhallen). Krysser av på skjema at det er riktig lag som er ankommet, noterer antall (spillere, trenere og andre på gulvet) og ser at ankommet trenere og smittevern er de som oppgitt på skjema.
 10. Hallvakt har nøkkel til et toalett til bruk hvis helt nødvendig. Ved bruk av toalett skal vask, papirholder, dørhåndtak på begge sider av døren og toalett rengjøres etterpå. 
 11.  Når klokken er ti minutter før hel klokketime (noen få tilfeller også før halv klokketime) gis det beskjed til smittevern leder om at det er tre min. til de skal forlate hallen. Hvis det er to grupper i hallen samtidig går første gruppe ut av hallen kvart på, det er den gruppen som ankom først. Man gir beskjed tre minutter før for å forberede gruppen i god tid, slik at de rekker å pakke sammen og avslutte. 
 12. Utøverne går ut av hallen, setter seg på samme plass med tape/kryss/stoler hvor deres sko og bag ligger. De skifter og desinfiserer hendene. Trener blir igjen for å desinfisere mål og evnt. annet utstyr som har vært benyttet. Når trener har skiftet og desinfisert hender går gruppen samlet ut av hallen med en meters mellomrom. Hallvakt noterer om gruppen evnt. ikke klarer å forlate bygget innen 5-7min slik at de får mer tid til å skifte neste trening. 
 13. Evnt. ny gruppe kommer ut av hall, skifter, desinfiserer hender, utstyr og forlater bygget. 
 14. Smittevernledere blir igjen sammen med hallvakt og desinfiserer benker, stoler, dører evnt. annet utøverne har tatt på. Smittevernleder er ansvarlig for å desinfisere mål, og annet i hallen som utøvere har vært i kontakt med. 
 15. Hallvakt ønsker ny gruppe velkommen.God vakt! 


Styret