Vår historie


Ullern Håndball er en aktiv håndballklubb i Oslo Vest, med hjemmearena i Øraker Idrettshall på Lilleaker. Klubben har mer enn 400 aktive små og store håndballspillere. Ullern Håndball er en av fire undergrupper i Ullern Idretssforening (stiftet 1909), og er en av Norges eldste håndballklubber. 


Ullern håndball har de seneste årene vært preget av god sportslig fremgang, har hatt et høyt aktivitetsnivå og har i tillegg til å holde god bredde i lagene, prestert på høyt nivå i de eldste årskullene i store cuper som Bring, Partille, Petter Wessel og Norden Cup blant annet. 

Vi er fornøyd med at vi har greid å kombinere tilbud til de som vil spille håndball og ha det gøy med gode tilbud til de som vil utvikle seg og satse håndball. Dette blant annet takket være samarbeidet med Aker topphåndball der flere av våre jenter har fått prøve seg.


Vi mener at Ullern Håndball er en viktig bidragsyter i nærmiljøet. Ørakerhallen med både innendørs bane, beachhåndball- og kunstgressbane har blitt et viktig samlingspunkt for barn og unge i bydelen. Det er viktig for oss å inkludere og tilrettelegge for at så mange som mulig kan få ett tilbud så lenge som mulig. 


Klubben har vekst i antall aktive spillere og økt aktivitet. For å kunne tilby gode treningsforhold for alle er vi nå avhengige av å få økt hallkapasitet i området. Derfor er vi svært glade for at detaljprosjekteringen av ny hall på Ullernbanen er i gang, med planlagt ferdigstillelse høst/vinter 2019/2020.


Klubben hadde aldri vært det den er uten de mange engasjerte ressursene i og rundt klubben. Det legges ned mange timer med frivillig innsats, både spillere, foreldre, sponsorer og andre bidragsytere er viktige. Dette for å skape en bærekraftig drift, et trygt og godt miljø samt godt samhold og gode resultater. Så takk til alle dere.


Les mer om Ullern IF her: 

https://no.wikipedia.org/wiki/Ullern_Idrettsforening