Sponsing og reklamepolicy 


Klubben baserer aktiviteten delvis på sponsorinntekter, og det er ett felles ansvar å bidra til disse inntektene.
Dersom det er uklarheter oppfordres lagene å ta dette opp med styret.


Sponsorer på tøy
Fra 2017 er spillerdrakten forbeholdt klubbens felles sponsorer. Det avtales overgangsordning for de lagene som til nå har hatt egne lagsponsorer.
Overtrekksdressene brukes foreløpig ikke til sponsorer.
Lagsponsorer kan trykkes på shortsen eller det kan lages egne treningstrøyer med trykk. Klubben kan bistå med fakturering  fra lag til lagsponsorer.

Sponsorvegg «Ullern Håndballs venner»
Skilt på sponsorvegg selges for minimum 5 000 kr for 12 mnd,
Dersom det er enkeltlag som innhenter sponsorer deles de første 5 000 per skilt med 1.500 kr til laget og 3 500 kr til klubben. Ut over 5 000 kr deles inntektene med 50% til laget og 50% til klubben. Eksempelvis vil 10 000 kr gi 3 500 kr til laget og 6 500 kr til klubben.Retningslinjene er behandlet  i styret 9. januar 2017.