Aker Topphåndball 


Ullern Håndball og Njård Håndball ønsker å fokusere på breddeidrett, men ser behovet for et tilbud om topphåndball til spillerne i Oslo Vest når de blir eldre. 

Derfor ble Aker Topphåndball (TH) etablert som et særidrettslag i 2016. Aker TH overtok et 1. divisjon kvinnelag fra Njård og 2. divisjon kvinner fra Ullern. Det ble inngått en treårig samarbeidsavtale mellom de tre klubbene, hvor Aker TH skal ha fokus på elitehåndball i Oslo Vest.

Ulern håndball er representert i Aker THs styre.


Les mer om Aker TH her: 

https://www.akerth.no/