Grunnet smitteøkningen i samfunnet de siste par ukene, har myndighetene besluttet å innføre noen restriksjoner som i noe grad vil berøre idretten. 

Spesielt vil dette gjelde større arrangement, men det anbefales at man blir mer observant og innfører enkelte tiltak, også når man ferdes i hallen på trening og i forbindelse med kampavvikling.


Vi har i Ullern Håndball under hele pandemien fulgt nasjonale og lokale retningslinjer. Vi har hatt smittevernansvarlige i hallen og på hvert enkelt lag, kjørt treningsgrupper med mindre kohorter og  vi har registrert besøkende i hallene. Dette har fungert bra, og vi har hatt lite smitte i håndballen.

 

Håndballforbundet, Region Øst, har nå kommet med nye retningslinjer, basert på regjeringens innføring av nye regionale tiltak. I tillegg har Bymiljøetaten (BYM), som drifter hallene våre, kommet med sine retningslinjer. Disse er gjeldende fra 3.12. De som er aktuelle for håndballen er som følger:


 OBS! Organisert trening regnes IKKE som et arrangement

  • Tilsynsvakt eller hallansvarlig er smittevernansvarlig og skal sørge for at smittevernregler følges.
  • Maksimalt 200 tilstede samtidig på arrangement. Støtteapparat og dommere medregnes ikke i antallet.
  • Alle frammøtte i hallen skal registreres av arrangør, dersom behov for smittesporing.  QR-kode ved inngangen skal benyttes. 
  • PÅBUD om bruk av munnbind for alle over 12 år der det ikke kan overholdes 1 meter avstand. Vi oppfordrer til bruk av munnbind i hallene våre.

 

Som en hovedregel skal all håndballaktivitet foregå som normalt, inntil evt. nye retningslinjer foreligger.

 

4.12.21

 

Tonje Haugen

Styret i Ullern Håndball