Ullerns Facebook policy 


Da vi har lag og spillere både over og under 13 år (aldersgrensen for Facebook) har vi valgt å etablere en policy som skal gjelde som retningslinje for alle våre lag og grupper. 


Ofte etableres det Facebook-grupper tidlig i et lags livssyklus, med bare foresatte som medlemmer de første årene. Når spillerne så blir gamle nok er det tradisjon for å invitere spillerne inn. Det er også lag som har egne fellesgrupper for spillere og foresatte, en gruppe bare for spillere/lagledelse og en egen gruppe bare for foresatte - der ulik informasjon deles i de ulike gruppene. Dette lar vi være opp til hvert lag å organisere. 


Gjør deg kjent med Ullerns Facebook policy her: 


  • Ullern Håndball har en «offisiell» fanside på Facebook. I tillegg har hvert enkelt lag sine lukkede Facebook-grupper. Lag-sidene er i utgangspunktet for foreldre og lagledelse inntil spillerne er gamle nok til å bli med selv. Vi anbefaler at man er konsekvente med å følge aldersgrenser for Facebook (13 år) - og legger til spillerne når laget samlet har nådd aldersgrensen. 
  • Lagsidene navnes slik: Ullern Håndball J-200x eller Ullern Håndball G-200x. Er vi konsekvente er det enkelt å finne for alle.
  • Vi anbefaler sterkt at det er lagledelse som er administratorer av disse lukkede sidene, og som har ansvaret for å legge til og trekke fra medlemmer og holde medlemsmassen ajour. Det er anbefalt å ha minimum 2 administratorer fra lagledelsen i disse gruppene. 
  • Klubben ønsker at også sportslig ansvarlig og Facebook-administratorer for Ullern Håndball får følge med på disse sidene, for å kunne hente opp fine saker til Ullern Håndball og for å gi informasjon fra klubben som er viktig for alle lag. Klubben avtaler med administrator dersom man ønsker å bruke innhold fra en lagside på Ullerns Facebook-side. 
  • Det er hver enkelt lags ansvar å sørge for at bilder som publiseres på lagsidene er ok for alle, og at man har respekt for det dersom noen ikke ønsker at det legges ut bilder av spillere i sosiale medier. Klubben spør alltid om aksept før det hentes bilder fra lagsider. 
  • På Ullerns Facebook-side og webside har vi en regel om å aldri publisere navn på spillere når vi viser lagbilder eller gruppebilder, slik at bilder ikke kobles direkte til spillerne. Unntak når det er enkeltspillere som løftes frem i spesielle anledninger, f.eks. uttak til nasjonale lag ol., og det er klarert med spilleren evt. foresatt.  
  • Facebook-sidene for Ullern Håndball og lagene våre skal være en side for å dele de gode historiene, sosialt og faglig og for å gi viktig informasjon. Diskusjoner skal ikke foregå på Facebook-siden. Er man uenig i noe som skjer i klubben eller internt i laget, ta det opp med lagledelse/klubb - og ikke lag en diskusjon på Facebook, det skrevne ord kan være sterkt – og vanskelig å ta tilbake. 
  • Bruk ellers sunn fornuft og bidra til å skape gode sider som på sikt vil fungere som hyggelige minnebøker for spillerne våre. Husk at vi også her er rollemodeller for barna våre. 


Viser forøvrig til retningslinjer for "film og foto" - Ullern ønsker å være en foregangsklubb hva gjelder personvern og etterlevelse av å innhente aktive samtykker før det publiseres bilder og film av barna våre og øvrig støtteapparat. 

https://handball.ullern.no/p/43559/foto-og-filmStyret, Ullern Håndball - vår 2018