Oppstart organisert trening i uke 20 - viktig informasjon!

Postet av Gøril Solheim den 10. Mai 2020

Ullern håndball vil i samarbeid med Ullern IF og Bymiljøetaten sørge for at Ørakerhallen og Ullern flerbrukshall kan åpne i løpet av neste uke (uke 20). Vi vil legge gode planer for at alle smittevernregler følges i henhold til gjeldende anbefalinger fra helsemyndigheter. Det er svært viktig at alle spillere, trenere og foreldre setter seg godt inn i reglene som fastsettes av Ullern håndball og følger disse. Mer informasjon om retningslinjer og treningstider for det enkelte lag kommer mandag kveld. 


Kjære alle håndballspillere, trenere, foreldre og håndballvenner!

Det har nå gått 8 uker siden våre håndballhaller ble stengt og all organisert trening ble satt på vent. Coronavirus-pandemien lammet hele Norge – også idretten. Gradvis har landet begynt å åpne opp igjen. Helsedirektoratet har nå kommet med nye retningslinjer om smittevernstiltak i samfunnet og bestemt at idrettshallene igjen kan åpnes for organisert trening. I første omgang gjelder dette for lagene våre som er født i 2011 og tidligere, altså ikke våre yngste spillere i denne omgang. 

 

Smitteverntiltak som er igangsatt og gjennomført i samfunnet har i Norge vært vellykket, i følge Folkehelseinstitiuttets (FHI) seneste rapporter per 5.5.20. Barnehager og barneskolens 1.-4. trinn åpnet i uke 18, og resten av barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole åpner fortløpende fra uke 20. Totalt sett har vi i Norge hatt en god effekt av alle smitteverntiltak som har vært innført, men det er vanskelig å si hvilket eller hvilke enkelttiltak som har hatt effekt. FHI mener at det nå er viktig å få barn og ungdom tilbake til skolen og at den organiserte barneidretten kan starte opp igjen. Ullern håndball ønsker nå å starte opp med innendørs håndballtrening igjen, og mener at vi kan få dette til på en trygg og forsvarlig måte.

 

Ullern håndball vil i samarbeid med Ullern IF og Bymiljøetaten sørge for at Ørakerhallen og Ullern flerbrukshall kan åpne i løpet av neste uke (uke 20). Vi vil legge gode planer for at alle smittevernregler følges i henhold til gjeldende anbefalinger fra helsemyndigheter. Det er svært viktig at alle spillere, trenere og foreldre setter seg godt inn i reglene som fastsettes av Ullern håndball og følger disse.

 

Mandag 11.5 vil det fra Idrettsforbundet komme en veileder hvor det skal klargjøres hvordan fysisk kontakt i idretten kan tillates. Vi vil komme med kontinuerlige oppdateringer til dere alle.

 

Vi har fulgt helsemyndighetenes anbefalinger, råd og påbud siden disse ble fortløpende innført i mars/april 2020. Per i dag har Ullern håndball drevet live-streamet trening på lukket Facebook-gruppe og alle lag har startet organisert trening utendørs, med grupper på maksimalt 5 personer, og minst 10 meter mellom hver gruppe.

 

Ullern håndball benytter Ørakerhallen som sin hovedarena, og den nylig ferdigstilte Ullern flerbrukshall. Vi ønsker derfor at disse to hallene kan gjenåpnes for organisert håndballtrening. For å kunne gjøre dette i henhold til Helsedirektoratets veileder for idrett har vi utarbeidet følgende forslag til gjennomføring av håndballtreninger:

 

 1. Ullern håndball skal forholde seg til Norges håndballforbunds gjeldende smittevernregler. Treningene skal gjennomføres i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens retningslinjer. Endringer i retningslinjer skal fortløpende følges opp og implementeres.
 2. Spillere og foreldre skal informeres grundig om smittevernreglene under trening før hallen tas i bruk.
 3. Idrettshallen skal være låst under hver trening. Treningsgruppen som er i hallen på et gitt tidspunkt skal forlate denne før ny treningsgruppe kan komme inn.
 4. Ingen foreldre eller andre skal oppholde seg i hallen under trening. Kun spillere og trenere.
 5. Idrettshallens garderober og toaletter skal være stengt. Spillerne kommer ferdig skiftet til trening. Skift av utesko/innesko gjøres i gangen før inngang til hall.
 6. Desinfeksjonsutstyr skal alltid være tilstede flere steder i hallen. Ullern håndball er ansvarlig for at desinfeksjonsmidler til enhver tid er tilgjengelig i hallen.
 7. Treningen skal ledes av minst en ansvarlig voksen person over 18 år. I tillegg skal det være til stede en tilsynsvakt som skal sørge for at smittevernhensyn ivaretas. Slike smittevernhensyn er å passe på 1-meters regelen, sørge for at alle vasker hender grundig før og etter trening, at håndballer desinfiseres før og etter trening.
 8. Spillere som er i karantene skal ikke delta på trening før karantenetiden er over. Syke spillere skal ikke komme på trening. Spillere med luftveissymptomer som sår hals, hoste eller tett nese skal ikke komme på trening.
 9. Spillere skal møte presis til trening, ikke mer enn 5 minutter før. Det legges inn 15 minutter pause mellom hver treningsgruppe.
 10. Det skal alltid holdes 1 meters avstand mellom spillerne, både før, under og etter trening.
 11. Alle spillere skal ha med egen ball og evt annet utstyr som f.eks hoppetau og strikk. Ball og utstyr skal ikke byttes mellom spillere under trening.
 12. Utstyr som kan deles mellom lag er ballvegg, airbody og hekker. Disse skal desinfiseres mellom hver treningsgruppe.
 13. Treningene skal foregå i en gruppe på maksimalt 20 personer, inkludert en ansvarlig trener fra klubben. Dersom laget består av flere enn 20 spillere, kan gruppen deles i to grupper, med minst 10 meters avstand mellom gruppene
 14. Skuddtrening på mål skal foregå uten målvakt og med egen ball inntil vi evt får nye retningslingjer fra i dretten.
 15. Kastetrening skal i all hovedsak foregå mot ballvegg, inntil vi evt får nye retningslinjer fra idretten.

 

FHI har den 21.4 skrevet på sin informasjonsside angående smitte og sykdomsrisiko hos barn og ungdom: «Andelen barn som er rapportert med påvist infeksjon, har så langt vært lav. Det kan tyde på at barn enten får milde symptomer, eller blir smittet i mindre grad. Det er fremfor alt personer med symptomer som er smittsomme, og barn får lite symptomer. Derfor er sannsynligvis barn mindre smittsomme enn voksne. I oppfølgingen av personer med covid-19 i Norge, ser det ut til at barn i liten grad smitter andre.»

 

Barnelegeforeningen har også skrevet dette på sine nettsider:

«Ut ifra kunnskapsgrunnlaget vi har nå, ser det ut til at risikoen for alvorlig covid-19 er svært lav både hos barn generelt og hos barn med kroniske sykdommer og/eller redusert immunforsvar.»

 

Dersom riktige smitteverntiltak gjennomføres under trening i idrettshall, er det svært lite sannsynlig at det vil bli utbredt smittespredning blant barn som deltar i organisert trening.

 

Mvh

Tonje Haugen

For styret i Ullern håndball

 foto: Dyrvik Arkitekter/Ullern Flerbrukshall


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.