Nå kan vi trene håndball nesten som før!

Postet av Gøril Solheim den 29. Mai 2020

Torsdag denne uken kom helsemyndighetene med nye anbefalinger for organisering av barneidretten. Disse kom i kjølvannet av at det åpnes for tilnærmet normale tilstander på skoler og i barnehager. Med det åpnes det også opp litt mer rundt håndballtreninger - og 1 meters avstand-regelen oppheves for barn og ungdom under 19 år. 


Veilederen for barneidretten er utarbeidet av helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet og skal være gjeldende fra 1. juni. Skoler og barnehager gjør sine endringer fra 2.juni. Hovedinnholdet i de nye retningslinjene er at regelen om 1 meters avstand mellom barn og ungdom opp til 19 år på skole, i fritid og i idrett oppheves. 

 

Smittespredningen av korona-virus i Norge er nå svært lav. Derfor har man valgt å åpne opp for normalisering av større deler av samfunnet. Det er få barn og unge som har blitt smittet av viruset. De har også et mildt sykdomsforløp, og få eller ingen har blitt alvorlig syke. Skole, fritid og idrett for barn og unge er viktig for å bevare deres fysiske og psykiske helse. Man har derfor valgt å prioritere å åpne opp for mer normalisering av skolehverdagen og barneidretten.  Graden av smitteverntiltak vil følge samfunnets smittesituasjon til enhver tid. Det er likevel lite sannsynlig at det vil bli gjort omfattende innstramninger av tiltakene i skole/barneidrett  – lokale tiltak og innstramninger vil være aktuelt.

 

Helsemyndighetene har delt smitteverntiltak for trening inn i 3 nivåer; grønt, gult og rødt. Vi befinner oss nå på GULT nivå. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/smitteforebyggende-tiltak/tiltaksnivaer

 

Håndballspillerne skal nå få lov til å ha fysisk kontakt på trening. Det er fortsatt ikke lov til å spille kamper mot andre lag/klubber, men man kan spille kamper internt i sin egen klubb. Ved treningsgrupper på mer enn 20 personer , vil det i Ullern IF diskuteres om disse deles kan deles i to grupper som kan trene  på samme flate. Vi kommer tilbake til dette.

 

Smittevernreglene gjelder fortsatt:

  1. Syke personer skal holde seg hjemme fra trening (både spillere og trenere)
  2. Hender skal vaskes før og etter trening, antibac skal brukes før og etter halltrening
  3. Forsterket renhold i hallen skal opprettholdes
  4. Tilsynsvakt skal være tilstede og sørge for at det blir vasket/desinfisert mellom hver treningsgruppe , loggføre hvem som kommer på trening og sørge for at smittevernsregler blir overholdt
  5. Inntil videre beholder vi ordningen om en smittevernansvarlig per lag. Dette for å sikre evt smitteoppsporing i ettertid. Smittevernansvarlig må da se til at spillere desinfiserer hender før og etter trening. Han/hun skal også desinfisere brukt felles utstyr i hall før treningen er over. 
  6. Det skal fortsatt registreres oppmøte i Spond.

 

God trening!! 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.