Sesongstart og oppdatert corona-informasjon fra klubben

Postet av Gøril Solheim den 16. Aug 2020

Etter en sommer med svært lave smittetall i samfunnet, ser vi en økende tendens til lokale smitteutbrudd, og vi har et felles ansvar for at vi ikke kommer i samme smittesituasjon som vi var i mars. Hva betyr dagens corona-situasjon for Ullern Håndball når det gjelder treninger og kamp? 


Det har skjedd store endringer i idretten siden mars i år, da samfunnet så og si ble nedstengt i en lang periode grunnet corona-pandemien. Gradvis har Norge fått kontroll på smittesituasjonen og det ble fra 1.juni i år åpnet for at barn og unge opp til 19 år igjen fikk lov til å drive idrett med fysisk kontakt. Fra august kan lag med spillere under 20 år møtes til treningskamper og starte ordinær regional kampaktivitet.

 

Ullern håndball har, som alle andre idrettsklubber, hatt store utfordringer med å få gjennomført aktivitet som normalt. Det har vært føringer fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Idrettsforbundet, der strenge smittevernregler har måttet innføres og følges for å kunne gjennomføre håndballtreninger.


Nå starter en ny sesong og vi vil gjerne komme med oppdatert informasjon til alle spillere, foreldre, trenere og frivillige i og rundt Ullern håndball.

 

4 hovedpunkter som det er viktig å huske: 

* Hold deg hjemme fra trening dersom du er syk

* Vask hender før trening

* Hold 1 meters avstand før og etter trening

* Bruk egen drikkeflaske

 

Smitteverntiltak under trening

 

** Kun friske personer skal delta på trening. Spillere med symptomer som sår hals, feber, hodepine og hoste MÅ holde seg hjemme.

**Trener MÅ registrere oppmøte av spillere i Spond på hver trening. Dette for å kunne gjøre en effektiv smittesporing i ettertid dersom smitteutbrudd.

**Det er ikke anledning for foreldre/foresatte å være tilstede under trening. 

**Håndhygiene skal utføres ved starten og avslutningen av økten. Der håndvask ikke er mulig, kan alkoholbasert desinfeksjon være et godt alternativ, men dette er lite effektivt ved synlige skitne hender eller dersom hendene er våte

**Desinfeksjonsmidler skal alltid være tilgjengelig i hallen

**Spillere kan ikke gå inn i hallen før tilsynsvakt gir klarsignal og forrige lag har gått ut. Det bes om at man forlater hallen så raskt som mulig etter trening slik at neste lag kan få utnytte sin treningstid. 

**Spillere opp til og med 19 år kan trene tilnærmet normalt, under forutsetning av at man overholder retningslinjer og anbefalingene om gruppestørrelse på maksimalt 20 personer og faste grupper.

**Gruppestørrelsen for trening er anbefalt til maksimalt 20 personer for alle håndballspillerne våre. Det gjelder både innendørs og utendørs. Flere slike grupper på maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet overholder smittevernrådene.  

**Treningene kan foregå med fysisk kontakt mellom utøverne, men husk en meter mellom deltakerne både før og etter trening og i pauser/opphold i treningen.

**Vi kan ha aktiviteter som duell- og spilltrening og den faste gruppen kan spille treningskamp innad i egen gruppe.

**Felles utstyr må desinfiseres etter bruk.

 

I Helsedirektoratets overordnede smittevernveileder for idrett, som er oppdatert torsdag 13. august, heter det nå følgende:

«Barn og unge under 20 år kan drive med flere idrettsaktiviteter parallelt og således delta i flere grupper per uke; for eksempel fotball en dag, svømming en annen dag og langrenn en tredje dag. For å begrense antall nære kontakter og således redusere risiko for smitte, bør det vurderes å  begrense antall aktiviteter per utøver dersom det innebærer deltagelse i mange ulike grupper. Av samme årsak bør bytte mellom ulike grupper innenfor samme idrett også begrenses.»

  

Smitteverntiltak under kampavvikling

 

**Regionalt seriespill i aldersbestemte klasser starter opp som planlagt for alle spillere til og med 19 år. 

**Alle lag bestående av spillere under fylte 20 år – kan møte klubber innenfor sin egen region (altså region Øst) til kamper i seriespill og turneringer. Samme bestemmelse gjelder også for treningskamper.

**Foreløpig vil kun spillere og lagledere kunne komme inn i hallen under hjemmekamper i Ørakerhallen og Ullernhallen. Foreldre og andre tilskuere må vente utenfor hallen. Dette for å begrense antall personer som er samlet over tid. Dette kan endres ila. uken – det diskuteres om det kan være inntil 200 tilskuere tilstede om man kan merke og holde 1 meters avstand. Vi følger med retningslinjer som kommer i uke 33. 

 

Vi vil komme med oppdatert informasjon dersom det kommer nye begrensninger eller lettelser på restriksjoner. Hold dere gjerne oppdatert på FHI og Norges Håndballforbund sine nettsider.

 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.handball.no/nyheter/2020/03/oppdatert-koronainfo/?regionId=372

 

Ved spørsmål knyttet til aktiviteter i regi av Ullern håndball, kontakt smittevernansvarlig i klubben, Tonje Haugen styre1@ullernhandball.no eller telefon 99301717.


God skolestart alle sammen, og husk munnbind på travle tider ved offentlig kommunikasjon! 
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.