Vi blåser i gang sesongen - og ønsker oss flere dommere!

Postet av Gøril Solheim den 6. Sep 2021

En lang pandemi ser ut til å nærme seg slutten, og idretten i Norge er endelig i gang igjen! Da tar vi sats for å bygge et større og mer faglig dommermiljø i Ullern! Se hva vi skal gjøre, hvem som kan melde seg på kurs i høst - og møt dommerveilederne våre. 


Dommerarbeid i klubben på agenda! 

Styret og sportslig ledelse i Ullern Håndball har de siste årene deltatt i Håndballforbundets "Klubbhuset", et prosjekt med målsetning om å beholde flere aktive utøvere i alderen 13-19 år i håndballen lenger. Frafallet er stort i denne aldersgruppen, og med et godt dommerarbeid i Ullern kan både våre aktive spillere og spillere som legger håndballen på hylla, få nye utfordringer - og med det, forhåpentligvis bli i klubben lengre.

Klubbhus-prosjektet medførte at det gjennom styret vårt ble gjort en grundig analyse av nå-situasjonen i Ullern Håndball, og videre - en avtale om å gjennomføre en rekke tiltak som kunne bidra til målsetningen om å beholde flere - lengre. 

For både styret og de som jobber spesielt med dommerne våre ble det viktig å ta tak i og styrke dommerarbeidet i klubben. Spre oppgavene på flere - og med det - få mer tid til 

1) følge opp eksisterende dommere bedre, spesielt med tanke på faglig utvikling - og 
2) utdanne flere nye dommere i kullene nevnt under. 

Det er sikkert ikke alle som tenker over det - men for å få kabalen med kampgjennomføring til å gå opp gjennom sesongene, må hver klubb stille med et visst antall dommere i en felles kvote, basert på det antall lag man hvert år melder opp til sesongstart.  For mange klubber kan denne kabalen være en utfordring - og for å få til dette må man jobbe med kontinuerlig rekruttering sånn at man alltid har nye årskull som har lyst å lære seg å dømme.

Ny dommerveileder ansatt! 

Fra 1. mai fikk vi på plass en ekstra (deltids)ressurs i gruppen, som fra før av bestod av Gøril Solheim i tett samarbeid med styret. Dette er første gang vi i klubben ansetter en dommerveileder på linje med en trener-ressurs, fordi jobben er nokså omfattende og også viktig for klubben.  Dette vil bidra til kontinuitet og sterkere faglig fokus. 

Vilde Moe, 21 år ung, skal bidra med koordinering, utdanning og oppfølgning av våre dommere - og skal i høst bidra til at vi får hentet igjen kurs-etterslepet som har oppstått gjennom pandemien. 

Vilde er dommer 2 selv, og har også utdannet seg til dommerveileder - slik at hun har alle forutsetninger for å kunne støtte og utfordre dommerne våre faglig. Vilde vil fordele kamper utover høsten, og vil være et vennlig ansikt dere vil se MYE i hallen når dommerne er på jobb, for støtte og veiledning før, under og etter kamp. Vilde har spilt mye håndball selv, men har nå valgt dommergjerningen foran håndball, ved siden av å utdanne seg til sykepleier. Og jobbe i Aker Topphåndballs styre. Vi er kjempeglade for å ha fått Vilde på laget, og for at Vilde elsker å henge i hallen! 

Gøril Solheim  har holdt i dommerarbeidet etter at Randi Kvissel Haugen, tidligere styreleder i Ullern Håndball la håndballen endelig på hylla. Gøril er utdannet barnekampleder og dommermamma til 1, snart 2 håndballspillere, og vil fortsatt være hovedansvarlig for dommerarbeidet inn mot styret og mot region Øst. i Håndballforbundet.  

Flott ungdom - og god erfaring på cv-en!

I Ullern har vi de siste årene fått en fin pool av barnekampledere og dommere (dommer 1). Virkelig en stabil, pålitelig og lojal gjeng, som har stilt opp på grytidlige morninger, møtt presis, fremstått profesjonelle på banen i møte med lagledelse og sekretariat - og ikke minst - vært gode veiledere for våre yngste spillere og lag i deres første møter med kamp og fløyte. 

Mange av dommerne spiller håndball selv - eller har blitt i håndballen selv om de ikke skulle spille videre! De fleste går siste året på videregående skole og har flytteplaner og militær på gang neste sommer og høst. Derfor må vi nå hente yngre krefter til dommergjerningen! Å være dommer er den første (leder)jobben på cv-en til mange av våre, og de som ønsker får selvsagt en fin attest med seg når de nå skal søke sommerjobb, levere referanser til første leieleilighet, osv.  

Vi kaller på  kullene våre født i 2004, 2005 og 2006

Vi har hatt mange forespørsler fra spillere som ønsker seg dommerkurs, men på grunn av omstendighetene det siste halvannet året, så har det ikke blitt gjennomført så mange kurs dessverre. Nå ønsker vi å invitere 3 årskull til kurs i høst - jenter og gutter født i 2004, 2005 og 2006 i første omgang. I løpet av 2. halvdel av sesongen kan også 2007 få tilbud om kurs.

Kurs 1: Dommer barnehåndball 

Dette kurset har som mål å gi kursdeltagerne en verdibasert innføring i ideen bak barnehåndballen - og det å veilede de yngste utøvere til og med J/G11 år i spillereglene i sine første møter med kamp og dommere. Her er tydelig kommunikasjon - både med spillere og lagledelse, til tider også foreldre på tribunen, det viktigste. Her er det mange som er med på kamp for aller første gang. Veiledning er et nøkkelord. Kurset er 6 timer - ofte gjennomført på en lørdag eller søndag - med en god blanding av teori og praksis.  

Kurs 2: Dommer 1

For de som har tatt dommer barnehåndball og føler seg klare for neste steg, så er det Dommer 1 som er neste kurs.  Dommerne skal her tilegne seg kunnskap om den verdibaserte ideen barnehåndballen bygger på, og her er det spill på full bane og ordinære regelverk som gjelder. Man må ha dømt barnehåndball en periode før man kan ta dette kurset. Dette kurset går over 16 timer, og fordeles også med teori- og praksis-del i hall. 

Vi tar direkte kontakt med kullene født i 2004, 2005 og 2006 for å rekruttere til kurs!


Pst! Foreldrepool søkes også! 

Vi har også ønsket oss en liten pool av foreldre blant de yngste lagene våre, som faktisk er vertskap for dommerne våre på våre hjemmebaner, da våre dommere først og fremst dømmer for våre egne yngste lag. Dommerkontaktene våre har naturlig nok ikke mulighet til å være tilstede på 100% av kampene gjennom sesongen, og trenger allierte som kan hjelpe oss å ivareta dommerne når de selv ikke er tilstede. Dette kommer vi nærmere tilbake til! 

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss!

Gøril: dommer@ullernhandball.no eller Vilde: vilde.moe@me.com 


Barnekampveileder og dommermamma Gøril Solheim sammen med nyansatte dommerveileder Vilde Moe. 


 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.