Årsmøte 2020 13. mai 


Tid: kl 1900 - 2030
Sted: Digital gjennomføring i MS Teams 


Til medlemmene i Ullern Håndball: Innkalling til årsmøte i Ullern Håndball 2020

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Ullern Håndball. Årsmøtet avholdes 13. mai kl 1900-2030. 

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Microsoft Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. 

 

Påmelding: Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 12. mai til dommer@ullernhandball.no for å få tilsendt link til Team-møtet hvor møtet gjennomføres. 

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

 

På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan følgende lenke benyttes for å få tilgang til møtet her (klikk på lenken for å sendes til Teams-møtet).

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 29.4.2020 til styreleder Stine Røisheim på mail: styreleder@ullernhandball.no.  Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv. 

Fullstendig sakliste med evt. tillegg for innspill vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på  hjemmesiden og i Teams-innkallingen. 

Agenda: 

 • Orientering
  • Teams/Office 365                                                                                          
  • Håndballskole og allidrett vår/sommer 2020                                            
  • Drift - ny hall (kiosk, treningstider, treningsrom osv)                               
 • Dagsorden:                                                                                      
  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å signere protokollen
  4. Behandle årsberetning
  5. Behandle revidert regnskap
  6. Forslag – treningsavgift og medlemskontingent
  7. Vedta budsjett 2020
  8. Valg
  a) Valg til styret
        b) Valgkomité

 

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ullern IF i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Ullern Håndball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder og ansvarlig for årsmøtet kontaktes på styreleder@ullernhandball.no

Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen Styret 

 

 Arkiv årsmøter:


ÅRSRAPPORT 2015.pdf

ÅRSRAPPORT 2016 .pdf

ÅRSRAPPORT 2017.pdf

Årsrapport_2018_Sign.pdf
Powered by: Bloc