Sportslig utvalg og sportsplan for Ullern Håndball 


 I løpet av siste del av 2018 og første del av 2019 er Sportslig plan revidert og alle trenere har sammen med Sportslig Utvalg (SU) besluttet hvilke retningslinjer som gjelder for klubben. Utvalget består av trenere fra de eldre lagene; Claus Jensen, Tom Marius Wilhelmsen, Lise Skudvig, Beate Amdahl-Skorpen, Trude Waagan og Vigdis Holmeset. Stine Røisheim fra styret har også bidratt, men er ikke et fast medlem av SU. I denne sammenheng har Vigdis Holmeset ledet SU og med høy kompetanse på hospitering, totalbelastning på utøvere, treningsopplegg, inkludering med mer.

Dette legger et godt grunnlag for at kvaliteten av produktet skal være godt. Vigdis er i dag ansatt på Wang Toppidrett, Aker Topphåndball og hos oss i Ullern Håndball. Målsettingen i klubben er å gjøre klubbens sportslige plan til et dynamisk dokument som brukes og etterleves. Vigdis fokuserer på at den sportslige planen er rammen for hvordan lag og enkeltspillere i Ullern trener og utvikles. 


Les Ullern Håndballs sportslige plan her:

Ullern IF_Sportslig strategiplan 190321_spread.pdf

Styret har som del av den sportslige satsningen ansatt daglig leder med høy sportslig kompetanse i deltidsstilling. Stillingen bidrar til at Ullern håndball er en velfungerende klubb. Konkrete oppgaver vedkommende dekker er knyttet til lagene fra 6-12 år, sportslig og praktisk støtte til trenere og lagkontakter, oppfølging av treningsopplegg/treningsplaner, rekruttering av spillere, oppstart av 6-årslag hver høst, koordinere treningstider, generell informasjonsflyt fra regionen og oppfølging av ungdomstrenere. For alle lag skal sportslig leder bidra til blant annet påmelding av lag og lisenser til NHF, forvalte utstyr, koordinere «lagkontakt og trenernettverket" samt legge til rette for kurs/kompetanseheving for trenere/lagkontakter/spillere. 


Copyright Ullern Håndball - tekst og bilder må ikke kopieres uten skriftlig samtykke med fotograf og bildeobjekter. Powered by: Bloc