Politiattester i idretten 


Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest) før en trer inn verv.


I Ullern Håndball skal alle som er i kontakt med våre håndballspillere i regi av håndballen levere politiattest. Les mer om Håndballforbundets retningslinjer her, og spør en av medlemmene i styret om du har spørsmål rundt dette. 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/