Treningsavgift 2021-22 

 Treningsavgiften er vedtatt på Ullerns årsmøte 

6- 8 år

                       1 700

9-10 år

                       3 100

11 år

                       3 100

12 år

                       3 100

13 år

                       3 400

14 år - basis

                       3 400

14 år - utvidet

                       5 900

15 år - basis

                       3 400

15 år - utvidet

                       5 900

16 år - basis

                       3 400

16 år - utvidet

                       5 900

17-20 år

                       3 700

Damer 6. div

                       2 600

Akademi                      1 550 pr. halvår. 


 

Treningsavgiften sendes ut via Min Idrett og via registrert epostadresse.

2-delt treningsavgift for årskullene 14, 15 og 16 år benyttes en 2-delt avgiftsordning.   Spillere som kun trener 2 ganger i uken betaler en lavere sats enn de som trerner flere økter. Ut fra erfaring gis det særskilt beskjed om spillere som kun trener to dager per uke via lagkontakt til økonomiansvarlig i Ullerns styre.

  

Lisens
Fra det året spillerne fyller 13 år må det betales egen lisens - som tjener som forsikring både på kamp og trening, se egen informasjon om spillerlisens her.

Faktura kommer i Min Idrett, og betalingsfristen er 1. september hvert år.  Er ikke lisensen betalt gjelder ikke forsikringen - og man kan da også risikere å måtte stå over kamp til alt er registrert i systemene.

 

Rom for alle!
Ullern IF skal ha rom for alle. Det betyr at klubben ved behov kan gi redusert/rabattert treningsavgift til familier med særskilte behov. Dette avtales via lagkontakt og/eller med økonomiansvarlig i Ullerns styre. Ingen barn eller unge skal være ekskludert fra et treningstilbud de ønsker grunnet økonomi. En redusert avgift settes da til kr. 500,-. 

 

Kontingent Ullern IF
For alle idretter og alderstrinn i Ullern IF er man nødt til å være medlem av vår idrettsforening. Kontingenten koster kr 300 per år for enkeltmedlemsskap, og kr 450 for familier (ubegrenset antall familiemedlemmer).

 

Det finnes egen ordning for fritak treningsavgift for trener og oppmann, egen informasjon for lagledere.

 Powered by: Bloc