Treningsavgift 2019/2020 

 

Treningsavgiften er vedtatt på Ullerns årsmøte 4. mars,, og en viktig del av klubbens inntekter.

Aldersgruppe

2019-2020

6- 8 år

                      1 600 

9-10 år

                      2 900 

11 år

                      2 900 

12 år

                      2 900 

13 år

                      3 200 

14 år - basis

                      3 200 

14 år - utvidet

                      5 500 

15 år - basis

                      3 200 

15 år - utvidet

                      5 500 

16 år - basis

                      3 200 

16 år - utvidet

                      5 500 

18 år - basis/ bredde

                      3 500 

Damer 6. div junior

                        3 500

Damer 6. div senior
1 økt pr uke 
                       2 600 Fra det året spillerne fyller 13 år må det betales egen lisens - som tjener som forsikring både på kamp og trening, se egen informasjon om spillerlisens her. 

Faktura kommer i Min Idrett, og betalingsfristen er 1. september hvert år.  Er ikke lisensen betalt gjelder ikke forsikringen - og man kan da også risikere å måtte stå over kamp til alt er registrert i systemene. 


2-delt treningsavgift: 

For årskullene 2003, 2004 og 2005 er det innført en 2-delt avgiftsordning.  

- Spillere som kun trener 2 ganger i uken betaler en lavere sats enn de som deltar på hele lagstilbudet. Ut fra erfaring gis det særskilt beskjed om spillere som kun trener to dager per uke via lagkonakt til økonomiansvarlig i Ullerns styre.

  

Fritak for treningsavgift for trener og oppmann

Ullern gir fritak til en foreldretrener per 14 spillere på lag opp til 12 år. Har man 28 spillere får 2 trenere fritak osv. Når laget får ekstern og betalt trener bortfaller som hovedregel ordningen. Er man flere trenere pr lag anbefales det å dele/rullere på ordningen. 


Oppmann/ lagleder gis fritak for treningsavgift fra 2019 forid denne rollen er viktig som et godt bindeledd mellom klubb og lag. Det hviler mange oppgaver på oppmann/lagleder - og det anbefales å ha flere å spille på til små og store oppgaver. Likevel står oppmann som hovedansvarlig for organisering av laget, og for dette gis det fritak for treningsavgift for eget barn. 


Oppgaver i denne forbindelse: 

Oppmann har ansvaret for å melde til økonomiansvarlig hvem som skal ha fritak hver sesong. Oppmann har også ansvar for å holde oversikt over spillere inn og ut av laget - slik at man får sendt faktura til riktige spillere og holdt medlemsregisteret oppdatert til enhver tid. Et godt samarbeid her hindrer feilutsendinger.  


Rom for alle!

Ullern IF skal ha rom for alle. Det betyr at klubben ved behov kan gi redusert/rabattert treningsavgift til familier med særskilte behov. Dette avtales via lagkontakt og/eller med økonomiansvarlig i Ullerns styre. Ingen barn eller unge skal være ekskludert fra et treningstilbud de ønsker grunnet økonomi.

 

Send en mail til: handballadm@ullern.no (økonomiansvarlig) ved spørsmål om dette.  


Kontingent Ullern IF

For alle idretter og alderstrinn i Ullern IF er man nødt til å være medlem av vår idrettsforening. Kontingenten koster kr 300 per år for enkeltmedlemsskap, og kr 450 for familier (ubegrenset antall familiemedlemmer).Powered by: Bloc