Oppdatert 5. september 2021/GS/TH 

Korona og smittevern i Ullern Håndball  


Ekstra Informasjon fra styret i Ullern håndball - trening og kampavvikling (5. september)
De siste par ukene etter skolestart har det vært mye frafall på lagenes treninger. Noen har blitt smittet med corona, andre har vært hjemme for å vente på testsvar. Noen lag har avlyst treninger grunnet smitteutbrudd på skolene. Vi vil gjerne gi noen retningslinjer til spillere og foreldre, da det er usikkerhet om hvordan man skal forholde seg i den pågående smitteøkningen i Oslo.
Det er ingen nasjonale eller lokale retningslinjer om at barn og unge nå ikke skal få delta i sine fritidsaktiviteter eller gå på skolen. Skolene har grønt nivå i Oslo, nylig bestemt av Oslo kommune -med unntak av enkelte skoler som har valgt å innføre gult nivå. Våre nærskoler har grønt nivå.
Barn og unge under 18 år er unntatt fra smittekarantene, det vil si at dersom det påvises smitte i klassen eller på håndballaget, er ikke barnet i karantene. Dersom de er nære kontakter, oppfordrer man til å hurtigteste seg jevnlig. Man er IKKE i karantene mellom testene.
Dette betyr at vi kjører treninger som normalt. Dersom det er en som blir smittet på laget, kan resten av laget trene som vanlig, men de næreste kontaktene bør ta en hurtigtest. Å være 20 på trening sammen betyr IKKE at hele laget er nære kontakter. Det menes da nær venn/søsken/overnattingsgjest osv.
Økt smitte blant barn og ungdom vil fortsette utover høsten. Det vil bli barn som smittes, venner som blir nærkontakter og skal testes - dette for å få en oversikt og kontroll. Vi kan ikke holde barn og unge unna skole og treninger. Voksne og risikogruppene som vi ville beskytte er straks fullvaksinert. Barn har et mildt sykdomsforløp. Myndighetene har bestemt at barn og unge ikke skal berøres av nedstengninger lenger - derfor er det viktig at dere som foreldre også følger de samme retningslinjene som gjelder.
Vi vil ha barn og unge på trening! Det er viktig for dem å kunne fortsette med idretten sin.
De enkle rådene er de viktigste.
1. Hold deg hjemme dersom du har symptomer
2. Vask hender før og etter trening
Da gleder vi oss til å se mange barn på trening og glade barn på etterlengtede kamper utover høsten:)
Hilsen
Styret i Ullern håndball20. juni (sist oppdatert) 

Endelig er trinn 3 i reåpningen av samfunnet iverksatt. Og selv om vi fortsatt har smittespredning av koronavirus i samfunnet, er trenden heldigvis synkende. Men vi skal fortsatt være oppmerksomme og holde fokus - og følge de oppdaterte smittevernsreglene i og utenfor hallene våre når vi samles til trening, treningskamp og sommerskoler. 

Smittevernets «gylne treenighet» gjelder for alle lag, trenere og spillere:

1. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid. Dette gjelder alle grupper: Spillere – trenere – lagledere – funksjonærer – tilskuere – osv.

2. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid.

3. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kampaktiviteten som foregår innenfor spillebanen – alltid.

Husk at alle skal følge 1-meters regelen – til enhver tid – med unntak av spillere i oppvarming og trenings-/kampaktivitet. 

Nye retningslinjer for trening og aktivitet kommer fra Særforbundene i løpet av uke 25, vår fra Håndaballforbundet. 

Under finner du en oversikt over følgende: 

https://www.ullernhandball.no/p/55475/treningsinstruks-ullern-handball

https://www.ullernhandball.no/p/55476/kampinstruks-ullern-handball

https://www.ullernhandball.no/p/55477/hallvaktinstruks-ullern-handball


Koronagruppen i Ullern Håndball: 

Styret har opprettet en koronagruppe, som består av

Koronagruppas oppgave er å følge med på de regler og rammer som myndighetene til enhver tid setter for klubbens virksomhet, og på de retningslinjene som idretten selv setter. Koronagruppen har også jevnlig kontakt med lokale smittevernmyndigheter og idrettskretsen. Koronagruppen har sammen med styret ansvar for å oppdatere retningslinjene for aktivitet, og for at trenere og øvrig støtteapparat er godt informert - samt holde hjemmesiden oppdatert med gjeldende informasjon.


Har dere spørsmål til korona-arbeidet i Ullern Håndball, ta kontakt! 


Mvh Koronagruppen i Ullern Håndball 
og Styret 


Powered by: Bloc