Oppdatert 20. juni 2021/GS/TH

Korona og smittevern i Ullern Håndball  


Endelig er trinn 3 i reåpningen av samfunnet iverksatt. Og selv om vi fortsatt har smittespredning av koronavirus i samfunnet, er trenden heldigvis synkende. Men vi skal fortsatt være oppmerksomme og holde fokus - og følge de oppdaterte smittevernsreglene i og utenfor hallene våre når vi samles til trening, treningskamp og sommerskoler. 

Smittevernets «gylne treenighet» gjelder for alle lag, trenere og spillere:

1. Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid. Dette gjelder alle grupper: Spillere – trenere – lagledere – funksjonærer – tilskuere – osv.

2. God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp – alltid.

3. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kampaktiviteten som foregår innenfor spillebanen – alltid.

Husk at alle skal følge 1-meters regelen – til enhver tid – med unntak av spillere i oppvarming og trenings-/kampaktivitet. 

Nye retningslinjer for trening og aktivitet kommer fra Særforbundene i løpet av uke 25, vår fra Håndaballforbundet. 

Under finner du en oversikt over følgende: 

https://www.ullernhandball.no/p/55475/treningsinstruks-ullern-handball

https://www.ullernhandball.no/p/55476/kampinstruks-ullern-handball

https://www.ullernhandball.no/p/55477/hallvaktinstruks-ullern-handball


Koronagruppen i Ullern Håndball: 

Styret har opprettet en koronagruppe, som består av

Koronagruppas oppgave er å følge med på de regler og rammer som myndighetene til enhver tid setter for klubbens virksomhet, og på de retningslinjene som idretten selv setter. Koronagruppen har også jevnlig kontakt med lokale smittevernmyndigheter og idrettskretsen. Koronagruppen har sammen med styret ansvar for å oppdatere retningslinjene for aktivitet, og for at trenere og øvrig støtteapparat er godt informert - samt holde hjemmesiden oppdatert med gjeldende informasjon.


Har dere spørsmål til korona-arbeidet i Ullern Håndball, ta kontakt! 


Mvh Koronagruppen i Ullern Håndball 
og Styret 


Powered by: Bloc