Oppdatert oktober 2020/GS/TH

Korona og smittevern i Ullern Håndball  


Det er fortsatt smittespredning av koronavirus i samfunnet, og Oslo har for tiden et stigende smittetall, slik at vi har et spesielt ansvar for å følge gjeldende smittevernsregler, også i idrettshallene våre. Ullern håndball har laget retningslinjer som gjelder for gjennomføring av treninger og kamper i barne- og ungdomshåndballen i Ørakerhallen og i Ullern flerbrukshall. 

Vi er veldig glade for at våre unge spillere får trene og spille regionskamper, og vil be om at ALLE gjør sitt beste for å overholde gjeldende smittevernregler så vi får fortsette med dette. God trening og god kamp!

Under finner du en oversikt over følgende: 

https://www.ullernhandball.no/p/55475/treningsinstruks-ullern-handball

https://www.ullernhandball.no/p/55476/kampinstruks-ullern-handball

https://www.ullernhandball.no/p/55477/hallvaktinstruks-ullern-handball


Koronagruppen i Ullern Håndball: 

Styret har opprettet en koronagruppe, som består av

Koronagruppas oppgave er å følge med på de regler og rammer som myndighetene til enhver tid setter for klubbens virksomhet, og på de retningslinjene som idretten selv setter. Koronagruppen har også jevnlig kontakt med lokale smittevernmyndigheter og idrettskretsen. Koronagruppen har sammen med styret ansvar for å oppdatere retningslinjene for aktivitet, og for at trenere og øvrig støtteapparat er godt informert - samt holde hjemmesiden oppdatert med gjeldende informasjon.


Har dere spørsmål til korona-arbeidet i Ullern Håndball, ta kontakt! 


Mvh Koronagruppen i Ullern Håndball 
og Styret 


Kortversjon oppslag til publikum som henger i hallen ligger underPowered by: Bloc