Hallene åpner - her er treningstider og instrukser!

Postet av Gøril Solheim den 15. Mai 2020


Endelig kan vi åpne hallene igjen, og trene håndball sammen! Nå kan vi innvie Ullern Flerbrukshall og trene i Ørakerhallen fra neste uke. Under finner du oversikt over treningstidene som gjelder frem til skoleferien og smittevernsregler det er viktig at alle setter seg inn i.

Ny fordeling av treningstid som blir gjeldende for neste sesong (20/21) vil komme senere i juni. Skolene Bestum, Lilleaker, Lysejordet og Ullern VGS er stengt, slik at vi har delt de resterende tidene mellom alle lagene. Det er svært knappe ressurser og derfor får alle lag mindre treningstid enn opprinnelig oppsatt. 

Her er oppdatert instruks for hallvakter/tilsynsvakter - ligger under "praktisk info" i menyen:

https://www.ullernhandball.no/p/52721/korona---smittevern-og-hallinstruks 

Maks 20 spillere pr. treningsflate!

Noen grupper/lag er over 30 spillere og kan ikke trene samtidig da maks antall er 20 pers pr. treningsflate. Derfor har noen lag har fått flere timer, men dette skyldes altså at gruppen må deles for at vi skal kunne overholde retningslinjene fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Bymiljøetaten (BYM). 

De gruppene som er rett i overkant av tjue spillere gjør en trekning/først til mølla med påmelding i Spond - og antallet over 20 trener ute. Det må påses at dette rulleres innad i gruppen.   

Garderobene og toaletter holdes stengt!

De nye reglene medfører også at utøvere ikke får tilgang til garderobe og bare i enkelte situasjoner kan hallvakt åpne toalettene, vi anmoder derfor alle om å tenke over dette før trening. Det er også viktig at man påser at det alltid er minst en meter mellom spillere og lagledere. Hvis vi ikke overholder reglene kan vi risikere at hallene igjen stenges.

Det er ikke mulig å fylle flasker med vann i hallene eller bruke toalettene. Fint om alle kan minne utøverne om dette. Styrkerom, toaletter og garderober holdes altså stengt av smittevernhensyn.

Skal dere ikke benytte treningstiden - si fra i god tid!

Hvis det er noen lag som ikke kommer til å benytte treningstiden MÅ det gis beskjed om dette i god tid (minimum 3 dager) slik at andre kan nyttiggjøre seg tiden. Det er mange fridager og langhelger nå i mai, og forståelse for at dette kan kollidere med andre planer. Det er alltid lag som ønsker å trene, så respekter dette og gi beskjed til Trude. 

Mulig med trening i helgene.  

Lagene våre kan ønske seg tider til treningssamling i Øraker på lørdager - eller i den nye Ullern Flerbrukshall på søndager. Disse tidene er ikke fordelt, men enkelte helger vil være stengt grunnet kursvirksomhet (dommerkurs, allidrett osv.)

På helligdager eller inneklemte fredager vil det ikke fra klubbens side være hallvakter tilstede. Derfor må lag som ønsker å trene ta kontakt og gi beskjed om hvem som er ansvarlig hallvakt og smittevernleder i tilfelle trening.

Treningstider 

De vedlagte tidene vil gjelde fra uke 21. For at  våre lag skal få tilgang på hall må de ha en smittevernleder som har deltatt på kurs i smittehåndtering (gjennomføres lørdag 16 mai, se oppslag på FB-sidene). Vedkommende må være tilstede på alle treninger laget har. 

Alle lag har antibac tilgjengelig under trening.

Oppmøtested til trening

Oppmøtested der man samles - alltid med en meters avstand - før trening er følgende;

  • Ullern Flerbrukshall: Krakkene mot parkeringsplassen syd for hallen
  • Ørakerhallen: Mellom handicapparkeringen og ballbingen 
  • Hovseterhallen: Trappen utenfor inngangspartiet 

Husk oppmøte lørdag kl 12 for alle som ønsker å komme i gang med trening! 

Mer informasjon til alle i lagledelsen som møter opp på smittevernskurs og gjennomgang i hallene våre lørdag 16. mai kl 12. Oppmøte i Ullern Flerbrukshall, og som sagt - viktig at en i lagledelsen påtar seg rollen som smittevernsansvarlig for laget.  Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.