Instruks for hallvakter/tilsynsvakter: korona og smittevernsregler 

I forbindelse med gjenåpning av idrettshallene våre i uke 21 følger det under en instruks for hallvakter/tilsynsvakter som skal støtte trenerapparatet med en trygg og god gjennomføring av halltreninger i tråd med gjeldene smittevernsregler. 

I hvert av lagene våre som skal trene innendørs er det valgt ut en smittevernsansvarlig som skal sørge for at vi trener innendørs i hall i tråd med retningslinjene Norges håndballforbund har utarbeidet for organisert trening i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene.

– Norges Håndballforbund understreker viktigheten av at vi fortsatt er med på dugnaden for redusert smittespredning, og det er derfor en forutsetning at all aktivitet følger disse retningslinjene, skriver forbundet i en pressemelding.

Retningslinjene kan oppsummeres som følger:

 • Maks 20 personer per treningsgruppe. Dette gjelder både innendørs og utendørs aktivitet For 6–10-åringer anbefaler mindre grupper (5–10 personer).
 • Alle treninger skal ledes av en person over 18 år.
 • Kun friske personer skal delta på trening.
 • Håndhygiene skal utføres ved start og avslutning av treningsøkt. Hendene skal vaskes i lunkent vann med såpe i minst 20 sekunder.
 • Hvis vann ikke er tilgjengelig, kan alkoholbasert desinfeksjon være et alternativ, men dette er lite effektivt ved synlig skitne hender eller våte hender.
 • Desinfeksjonsmidler skal alltid være tilgjengelige i hallen.
 • Alltid én meters avstand mellom deltakere før, under og etter trening.
 • Deltakerne bør ikke ta seg i ansiktet mens man driver aktivitet med felles ball.
 • Ballen skal vaskes etter hver trening med vanlige rengjøringsmidler.
 • Alle skal ha hver sin flaske.
 • For de som bruker klister, så skal hver deltaker ha hvert sitt klister og klisterfjerner.
 • Det er tillatt med felles utstyr så lenge rådene over følges. Felles utstyr må vaskes/desinfiseres etter hver trening.


Tilsynsvakter/hallvaktene har ansvar for følgende oppgaver under sin vakt: 

De lag som trener i innendørs i hallene våre får hver sine ukesvakter som fordeles på foreldregruppene. Hver vakt har ansvar for å sette seg inn i oppgavene de har ansvaret for. 

 1. Ankommer presis til sin vakt - og får oversikt over lag som forventes komme til trening
 2. Desinfiserer stoler/krakker og dører før første gruppe kommer inn
 3. Hallvakt og smittevernsansvarlig fra laget som skal trene ser til at det er et riktig antall utøvere som skal inn i hallen. Er det for mange trekker man hvem som får en løpetur ute. Dette rulleres på utøverne, noe smittevernansvarlig har oversikt over. Ser til at Spond passer med antallet utøvere påmeldt, noe smittevernleder sjekker ut på møteplassen ved oppmøte. 
 4. Hvis gruppen ikke har både trener og smittevernleder kan de ikke slippes inn i hallen. Blir henvist til utetrening. 
 5. Gir signal om at gruppen kan komme inn, påser at utøverne setter seg på tape/kryss/stoler i hht. reglene med 1 meter mellom spillere. Ser til at utøvere setter utesko og bag (med evnt. jakker eller andre klær) igjen, det eneste som er med inn i hall er ball og vannflaske. Utøvere desinfiserer hender før man går inn i hallen (Hallvakt påser at dette gjøres sammen med smittevern leder). 
 6. Når alle har skiftet går utøverne med en meters mellomrom inn i hallen.
 7. Evnt. neste gruppe kommer inn og setter seg på tape/stol/kryss med annen farge eller går inn i gangen til ledige stoler. Disse hjelpes inn på samme måte som forrige gruppe. Hallvakt og smittevernansvarlig teller opp og påser at det er riktig antall. Hender desinfiseres. 
 8. Hallvakten tar på seg innesko, går inn i hallen og ser at smittevernreglene følges. Smittevern leder er på gulvet og påser at avstandsmålene følges. 
 9. Hallvakten påser at det ikke kommer andre inn i hall (Ullern Flerbrukshall eller Ørakerhallen). Krysser av på skjema at det er riktig lag som er ankommet, noterer antall (spillere, trenere og andre på gulvet) og ser at ankommet trenere og smittevern er de som oppgitt på skjema.
 10. Hallvakt har nøkkel til et toalett til bruk hvis helt nødvendig. Ved bruk av toalett skal vask, papirholder, dørhåndtak på begge sider av døren og toalett rengjøres etterpå. 
 11.  Når klokken er ti minutter før hel klokketime (noen få tilfeller også før halv klokketime) gis det beskjed til smittevern leder om at det er tre min. til de skal forlate hallen. Hvis det er to grupper i hallen samtidig går første gruppe ut av hallen kvart på, det er den gruppen som ankom først. Man gir beskjed tre minutter før for å forberede gruppen i god tid, slik at de rekker å pakke sammen og avslutte. 
 12. Utøverne går ut av hallen, setter seg på samme plass med tape/kryss/stoler hvor deres sko og bag ligger. De skifter og desinfiserer hendene. Trener blir igjen for å desinfisere mål og evnt. annet utstyr som har vært benyttet. Når trener har skiftet og desinfisert hender går gruppen samlet ut av hallen med en meters mellomrom. Hallvakt noterer om gruppen evnt. ikke klarer å forlate bygget innen 5-7min slik at de får mer tid til å skifte neste trening. 
 13. Evnt. ny gruppe kommer ut av hall, skifter, desinfiserer hender, utstyr og forlater bygget. 
 14. Smittevernledere blir igjen sammen med hallvakt og desinfiserer benker, stoler, dører evnt. annet utøverne har tatt på. Smittevern leder er ansvarlig for å desinfisere mål, og annet i hallen som utøvere har vært i kontakt med. 
 15. Hallvakt ønsker ny gruppe velkommen.

Tirsdagsgruppen/torsdagsgruppen: ta med pose med desinfiserende tape og beskrivelse tilbake til Kristin sammen med nøkkel. 


God vakt! 


Styret 
Powered by: Bloc