Innkalling til Årsmøte i Ullern Håndball 9. mars kl 1930

Postet av Gøril Solheim den 9. Feb 2021

Vi kaller inn til årsmøte for Ullern Håndball 9. mars. Også i år blir møtet arrangert på Teams. Ønsker du å delta, send mail til styreleder Stine Røisheim, som legger deg til møtet og sender link. 

Dato: 9. mars
Tid: kl 1930 - 2100
Sted: Digital gjennomføring i MS Teams 


Til medlemmene i Ullern Håndball: 
Innkalling til årsmøte i Ullern Håndball 2021

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Ullern Håndball. Årsmøtet avholdes 9. mars kl 1930-2100. 

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at også årets årsmøte skal avholdes digitalt ved bruk av Microsoft Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. 


Agenda:

Orientering

•Orientering –Samarbeid Ullern/Aker v/ Aker 

•Covid – 19 og konsekvenser 

 

Dagsorden:                                                                                      
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å signere protokollen
4. Behandle årsberetning
5. Behandle revidert regnskap
6. Forslag – treningsavgift og medlemskontingent
7. Vedta budsjett 2020
8. Valg
     a) Valg til styret
     b) Valgkomité 

 

Påmelding: Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 9. mars kl. 1800 til styreleder@ullernhandball.no for å få tilsendt link til Team-møtet hvor møtet gjennomføres. 

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.   

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet:
Saker som et medlem i Ullern Håndball ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest  26.2.2021 til styreleder Stine Røisheim på mail: styreleder@ullernhandball.no.  

Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med evt. tillegg for innspill vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på  hjemmesiden (under her) og i Teams-innkallingen.


Med vennlig hilsen 

Styret i Ullern Håndball


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.